Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș image

Numirea membrilor Consiliului preoţesc și ai Colegiului consilierilor din Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş

asda

Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a numit prin Decret noul Consiliu preoţesc și noul Colegiu al consilierilor Arhieparhiei de AlbaIulia şi Făgăraş. 

Conform Statutului, Consiliul preoţesc este un grup de preoţi care reprezentând prezbiteriul, îl ajută pe Arhiepiscopul de Alba Iulia și Făgăraș în guvernarea Arhieparhiei conform normelor de drept: „Organism colegial, în sine consultativ, neautonom, temporar, reprezentativ, alcătuit din preoţi aparţinând presbiteratului arhieparhial, are îndatorirea de a-l ajuta în mod eficient, prin sfatul său, pe Episcopul Eparhial cu scopul promovării în modul cel mai eficient al activităţii pastorale din Arhieparhie”.

Consiliul preoţesc este compus din membri de drept, în virtutea funcţiilor încredinţate lor, membri numiţi în mod liber de către Episcopul Eparhial şi membri aleşi de către preoții Arhieparhiei.

Astfel, din Consiliul preoţesc al Arhieparhiei de Alba-Iulia şi Făgăraş, cu un mandat de 5 ani, fac parte:

1. Membri de drept: Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop auxiliar și Vicar general; Pr. Florea Flavius, Vicar administrativ; Pr. Ursu Liviu, Vicar judecătoresc; Pr. Guțiu Florian, Rector al Seminarului Arhieparhial Major.

2. Membri aleși (în ordine alfabetică): Pr. Achim Călin; Pr. Barta Cristian; Pr. Dulău Toader; Pr. Fărcaș Ioan (Blaj); Pr. Fărcaș Ioan (Târgu Mureș); Pr. Gatea Florin; Pr. Rus Cristian; Pr. Russu Sorin.

3. Membri numiți (în ordine alfabetică): Pr. Cristea Daniel; Pr. Dumitraș Ioan-Ștefan; Pr. Gheorghiu Florin; Pr. Hrișcă Ilie; Pr. Lung Adrian; Pr. Nicula Septimiu; Pr. Petru Dumitru; Pr. Popa Nicolae.

După numirea Consiliului preoțesc, Preafericirea Sa Cardinal Lucian, în conformitate cu prevederile Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, a numit, pentru un mandat de 5 ani, membrii Colegiului consilierilor arhieparhiali: Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop auxiliar și Vicar general; Pr. Florea Flavius, Vicar administrativ; Pr. Ursu Liviu, Vicar judecătoresc; Pr. Guțiu Florian, Rector al Seminarului Arhieparhial Major; Pr. Barta Cristian; Pr. Dumitraș Ioan-Ștefan; Pr. Fărcaș Ioan (Târgu Mureș); Pr. Gheorghiu Florin; Pr. Lung Adrian; Pr. Nicula Septimiu; Pr. Petru Dumitru; Pr. Rus Cristian.

Colegiul consilierilor arhieparhiali este un organism consultativ al Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, iar principala îndatorire este de a-l ajuta pe Arhiepiscop, prin sfatul acordat, în promovarea eficientă a activităţilor Arhieparhiei.

Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș