Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș image

125 de ani de la nasterea Fericitului Episcop Martir Vasile Aftenie

asda

Sâmbătă 29 iunie 2024, de Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preasfinția Sa Cristian Crișan, s-a aflat în mijlocul comunității greco-catolice din Lunca, Protopopiatul Blaj. Evenimentul a avut loc în contextul împlinirii, în acest an, a 125 de ani de la nașterea Fericitului Episcop Martir Vasile Aftenie la Lodroman și a 5 ani de la Vizita Apostolică a Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj și a beatificării celor șapte Fericiți Episcopi Martiri Greco-Catolici Români.

Sfânta Liturghie a fost celebrată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România, de Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop Auxiliar de Alba-Iulia și Făgăraș împreună cu un sobor de preoți.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa Cristian Crișan a rostit mesajul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan cu ocazia dezvelirii și sfințirii Bustului Fericitului Episcop Martir Vasile Aftenie, iar Părintele Diacon Ion Buzași a prezentat figura și personalitatea Fericitului din Lodroman.

Bustul Fericitului Episcop Martir Vasile Aftenie, realizat de artistul Ioan Cândea, a fost ridicat în fața Bisericii Greco-Catolice din Lunca prin grija și efortul Părintelui Paroh Călin Suciu, a comunității și a binefăcătorilor care și-au văzut visul împlinit, readucându-l pe aceste plaiuri pe Fericitul Episcop Vasile Aftenie.

La finalul evenimentului a avut loc o agapă pentru toți cei prezenți.

 

Redăm în continuare mesajul Prefericirii Sale Lucian Card. Mureșan transmis cu această ocazie:

„Mesajul Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan

cu ocazia sfințirii statuii Episcopului Martir Fericitul Vasile Aftenie, 

Lunca – 29 iunie 2024

 

Preacucernici Părinți,

Distinse autorități locale,

Iubiți credincioși,

 

Împlinirea a cinci ani de la beatificarea Fericiților Episcopi Martiri greco-catolici români, printre care și Episcopul martir Vasile Aftenie, dar și aniversarea a 125 de ani de la nașterea acestuia, ne reunește aici, în localitatea Lunca, în vecinătatea satul Lodroman, locul nașterii acestui suflet ales.

Format în spiritul Blajului – a fost elev al Liceului „Sfântul Vasile cel Mare” și student teolog al Seminarului Teologic, la care a fost profesor și Rector –, după studii strălucite la Roma, Sfântul Scaun l-a înălțat în 1940 la demnitatea episcopală ca episcop auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș, cu reședința episcopală în București. Caracterul său carismatic l-a făcut să fie foarte iubit de seminarişti, față de care inspira încredere prin calmul, amabilitatea şi jovialitatea sa.

După instaurarea regimului comunist în România, autoritățile au trecut la aplicarea planului de „lichidare” a Bisericii Greco-Catolice. Așa cum se știe, Episcopul Aftenie a fost arestat în noaptea de 28/29 octombrie 1948, din reședința vicariatului din București. Fiind oarecum avertizat din timp, un tânăr din casă, Traian Suciu, i-a propus episcopului să se ascundă. Acesta însă, luând în mână crucea pectorală, i-a răspuns: „Această cruce mă oprește. Dragul meu, tot eu să mă ascund? Ce s-ar întâmpla dacă pe front generalul ar dezerta?!”. 

În felul acesta, Episcopul Vasile a rămas neclintit în credința catolică, împlinindu-și cu sfințenie cuvântul. În urma violențelor fizice și psihice suferite în timpul celor 10 luni de anchetă în subsolul Ministerului de Interne de la București, a murit la spitalul închisorii Văcărești, la 10 mai 1950.

Fericitul Episcop Vasile Aftenie este primul martir al Bisericii Greco-Catolice. Lui i-a fost dat să deschidă şirul de martiri ai Bisericii noastre din secolul al XX-lea, martiri despre care Sfântul Părinte Papa Francisc rostea pe Câmpia Libertății de la Blaj pe 2 iunie 2019: „Tenacitatea în a profesa fidelitatea la Cristos era însoțită în ei de o dispoziție la martiriu fără cuvinte de ură pentru prigonitori, față de care au demonstrat o blândețe considerabilă”.

Cu acest prilej solemn, doresc să îmi exprim cele mai alese sentimente de prețuire și gratitudine autorităților locale pentru sprijinul oferit comunității noastre din Lunca, dar mai cu seamă pentru acordarea titlului de cetățean de onoare Episcopului Vasile Aftenie, dar și Domnului sculptor Ioan Cândea, care a modelat cu atâta și măiestrie și expresivitate chipul blândului episcop Vasile, al cărui bust îl sfințim astăzi aici.

Cerând de la Dumnezeu, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a căror sărbătoare o prăznuim astăzi, dar și a celor șapte fericiți martiri greco-catolici, plinătatea darurilor spirituale asupra tuturor celor prezenți la această frumoasă sărbătoare, îi adresăm Fericitului Vasile Aftenie prinos de recunoștință şi o smerită rugăciune: ,,Fericite slujitor al lui Dumnezeu Vasile Aftenie, roagă-te pentru noi!”.

 

† Lucian Cardinal Mureșan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș“

 

Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș